Møteplassen

Velkommen til en ny møteserie «Møteplassen», i regi av PKO Helse Fonna. Du får løpende poeng for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange møter du deltar på. Kursinnholdet er laget i samarbeid med aktuelle avdelinger på sykehusene slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig.

Det er lagt topp til tre til fire møter i året, og kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Møtene gir 3 poeng hver gang. Fastleger må være på 6 av 12 timer for å gå godkjent møteserien. Det understrekes at møtene er åpne for leger også på sykehuset, og nettopp derfor heter «Møteplassen».

Møteplassen er for primært ment å være en møteplass for leger som jobber i primærhelsetjenesten og leger på sykehuset.

%d bloggarar likar dette: