Kilde: Informasjon om covid-19 til pasienter ved HSR

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nr 4.

Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på grunn av smittesituasjonen satt til 3 måneder.

Pasienter dette gjelder bes ta kontakt med sin hjemkommune snarest for vaksinering. FHI har ikke stilt krav om noen form for dokumentasjon på medisinering ved oppmøte til oppfriskningsdose for pasienter på immundempende medisin.