Stortinget bestemte 26.mai 2020 at alle gravide skal ha tilbud om tidlig ultralydundersøkelse i uke 11-14 som en del av den generelle ultralydundersøkelsen, og at kvinner som er 35  år eller eldre ved termin skal ha tilbud om NIPT.

NIPT er en blodprøve fra mor som kan si noe om risiko for trisomi  13, 18 og 21.  NIPT skal også tilbys til pasienter under 35 år der en av foreldrene er bærer av alvorlig genetisk sykdom, og dersom man finner noe ved ultralydundersøkelsen som gir mistanke om kromosomfeil. En eventuell positiv NIPT må bekreftes med amniocentese.

Ved Haugesund sykehus starter vi nå opp med dette tilbudet fra 01.01.22 for gravide kvinner som er 35 år eller eldre ved termin. Det er fastlege eller jordmor som kan henvise kvinnene til dette tilbudet.

16.12.2021: Kvinner som er under 35 år er det foreløpig ikke tilbud til.

Vi på Haugesund sykehus håper å kunne tilby undersøkelsene til alle gravide kvinner i løpet av 2022. Ny informasjon sendes ut når tilbudet er klart.

Tilbudet om tidlig ultralyd og NIPT vil nødvendigvis skape et informasjonsbehov. Det er ønskelig at henvisende lege eller jordmor informerer om innholdet i undersøkelsen.

Se video som er laget av OUS under.Informasjonsvidoen er laget av OUS.