Vi har lyst til å minne deg om rutine for innleggelse i kommunale ØHD- tilbud etter avklaring i akuttmottak ved Haugesund sykehus

Denne ble laget våren 2019 med bred forankring. Deltakere i utarbeiding av rutinen kom fra Haugesund Sykehus, kommuneleger fra Haugesund og Karmøy, og sykehjemslege Karmøy.

Hvorfor en rutine?

Formålet med rutinen er å sikre god pasienthåndtering for pasienter som

  1. trenger avklaring ved sykehuset før innleggelse ØHD-tilbud
  2. for pasienter der vurdering i akuttmottak viser at pasient ikke trenger innleggelse i sykehuset, men i stedet er egnet for innleggelse i ØHD-tilbud

Aktuelle pasientgrupper er beskrevet i rutinen og inkluderer svært mange av de vanlige diagnosegruppene.

Pasientene må være rimelig avklarte og ikke ha behov for observasjon eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Rutinen inneholder også et nyttig flytskjema som egner seg for oppslag.

Spørsmål?

Kontakt Linda Maria Andersson, samhandlingskoordinator i Helse Fonna.