Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en 3. dose med covid-19-vaksine.

Revmatismesjukehuset i Haugesund (HSR) har samla viktig informasjon om covid-19, vaksinering og andre pasientråd til pasienter ved HSR og fastleger/helsepersonell.

Gå til hsr.as for å lese om covid og 3. vaskinedose for pasienter med revmatologiske diagnoser, samt hud →