Kurskomitéen for Fonnaregionen, Rogaland legeforening, inviterer til digitalt emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin, via Zoom, fredagene 24.9., 29.10. og 26.11.2021.

Kurset skal øke allmennlegers kompetanse i å gjenkjenne, behandle og ivareta pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Det er godkjent med 18 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

  • Læringsmål: ALM 06, 07, 010, 033, 040, 047, 064, 073, 075, 080

Mer informasjon samt program kan leses hos legeforeningen.no.

Praktisk informasjon

Med vennlig hilsen for kurskomitéen, Heidunn S. Nordtveit, sekretær Rogaland legeforening. Telefon 92 85 77 12, e-post: post@rogalandlegeforening.no.