HSR har startet opp igjen med spesialiserte pasientkurs for pasienter med sikre diagnoser. Nå er kursplan for 2021 klar.

På grunn av smittesituasjonen har vi lagt om våre pasientkurs til digitale kurs.

Målet for våre pasientkurs er å gi pasienten kunnskap om egen sykdom og behandling. Kursene er beregnet for personer med sikker diagnose innen:

  • Spondylartritt
  • Revmatoid Artritt
  • Psoriasisartritt
  • Artrose i vektbærende ledd/store ledd
  • Artrose i hånd- og fingerledd

Med økt kunnskapsnivå får pasienten bedre forutsetninger for å leve med sykdommen i hverdagen. Kurset går over en dag og foregår i grupper på inntil 15 deltakere. Det er mulighet for å ta med en pårørende (med forbehold om plass).