Sjølvmord er eit utbreitt samfunnsproblem. Helse Fonna ønsker å bidra til å auke kunnskap og samarbeid om sjølvmordsrisikovurdering og -førebygging mellom primær- og spesialisthelsetenesta.

Dette mini-webinaret passar for deg som vil bli tryggare på vurdering av sjølvmordsrisiko, som ønsker meir kunnskap om aktuelle tilbod i kommunane og betre samarbeid om pasientar med spesialisthelsetenesta. Vi håpar eit kort og læringstett program vil passe dei fleste.

Velkommen!

>> Ja, eg vil melde meg på <<

Datoar

  • Sunnhordland 25. januar kl. 15.00-15.30.
  • Nord-Rogaland 26. januar kl. 15.00-15.30

OBS: Du kan melde deg på kurs for ein annan region om det passar deg best. Innhaldet er stort sett det same, det er berre presentatørane som er frå lokalt DPS/kommune.

Program

  • Introduksjon
  • Psykisk helsehjelp – kontaktpunkt for fastlegane i kommunane
  • Kontakt og samarbeid med oss i Helse Fonna
  • Tellande e-læringskurs i sjølvmordsrisikovurdering frå NSSF – Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Stad

Digitalt møte på Teams. Du får lenke når du melder deg på.

>> Ja, eg vil melde meg på <<

Bilde frå kampanjen.