I desember startar Helse Vest ein befolkingskampanje for å førebygge sjølvmord.

Samtidig tar Helse Fonna i bruk NSSF sitt e-læringskurs i vurdering av sjølvmordsrisiko for sine behandlarar innan psykisk helsevern.

Kurset er også tilgjengeleg for deg som er fastlege.

Mange er i kontakt med helsevesenet før eit sjølvmord

 «Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.» Dette er hovudbodskapet i kampanjen frå Helse Vest.

Samtidig som vi oppmodar folk om å snakke med kvarandre, må vi som jobbar i hjelpeinstansane bli stadig betre til å fange opp og handtere pasientar med auka sjølvmordsrisiko.

Ein norsk studie viser at mange er i kontakt med fastlege eller psykisk helsevern i tida før eit sjølvmord.

Heile 80 prosent hadde vore i kontakt med fastlegen sin i året før sjølvmordet, og 1 av 3 den siste månaden (alle typar henvendingar, både somatikk og psykiatri).

Rundt 30 prosent hadde vore i kontakt med psykisk helsevern i året før[1]. Korleis kan vi bli betre til å fange dette opp?

Tellande kurs for legar og psykologar

NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging) sitt e-læringskurs er inndelt i fem modular og tar omtrent 2 timar å fullføre.

Kurset er godkjent som valfritt kurs (3 timar) til vidare- og etterutdanninga for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri.

Kurset er godkjent som 3 timars vedlikehaldsaktivitet for psykologar.

I Helse Fonna inngår kurset som obligatorisk undervisning for aktuelle behandlarar.

Har du spørsmål om kampanjen kan du kontakte kommunikasjonsavdelinga i Helse Fonna: kommunikasjon@helse-fonna.no


[1] https://www.fhi.no/nyheter/2019/kan-fastleger-bidra-mer-til-selvmordsforebygging/