Som nydiagnostisert er det viktig at pasienter med urtinsyregikt får tett oppfølgning slik at smerter og betennelse dempes før forebyggende behandling startes for å senke urinsyrenivået i kroppen.

Nå forbedrer vi oppfølgning av pasienter med urinsyregikt gjennom pasientforløp med tett oppfølgning.