Seksjon for Fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stord sjukehus har for tiden redusert kapasitet for polikliniske konsultasjoner knyttet til smertetilstander i ekstremiteter.

Seksjonen ber om at henvisende leger vurderer om pasienten kan få tiltak i hjemkommunen før eller som erstatning for tilbud i vår poliklinikk.

Det er forventet at ventetiden vil midlertidig gå opp i poliklinikken. Ny informasjon kommer når det igjen er normal kapasitet.