Hørt om det? Arbeidsrettet behandling er et tilbud for pasienter som er står i fare for å bli sykemeldt, eller er sykemeldt fra sin arbeidsplass, eller er i fare for å falle ut av utdanning.

Arbeidsrettet behandling er et korttidsterapeutisk tilbud fra milde til moderate psykisk lidelser som angst og depresjon.

Målet er å bidra til bedre helse og arbeidsevne/skole, samt jobbmestring og livskvalitet.

I behandlingen vil det lagt vekt på mestring av psykiske plager, samtidig som arbeidssituasjonen er et sentralt tema. Det er derfor viktig at pasienten selv er motivert for tilbakeføring til jobb eller studier.

Hvor og hvordan henviser jeg som fastlege?

Er pasienten i utdanning/arbeid og står i fare for å bli sykemeldt eller falle ut av arbeid/skole? Eller er pasienten sykemeldt fra arbeidsplassen?

Send henvisning til lokalt DPS og merk henvisningen med «arbeidsrettet behandling»

Les mer: https://helse-fonna.no/pasientrettar/helse-og-arbeid