Helse Vest RHF rår til at rutinemessig ultralydkontroll etter avslutta kurativ behandling av maligne meanom vert tilvist sjukehus.