Send henvisning til kvinneklinikken ved mistanke om rusbruk eller legemiddelmisbruk hos gravide.

Gode rutiner for oppfølgning av disse er etablert.

Følgende gravide med rusmiddelrelaterte problemer er aktuelle for dette pakkeforløpet

  • Gravide som drikker alkohol
  • Gravide som bruker vanedannende legemidler (forskrevet og/eller illegalt ervervet)
  • Gravide som bruker illegale rusmidler
  • Gravide med tidligere bruk av rusmidler (må vurderes individuelt)