Helse Fonna si laboratoriehåndbok gor deg det du treng om analysar som blir gjort på laboratoria.

Kva er nytt?

Oppdateringar blir gjort kjent gjennom Labinfo.

Blant dei første i Noreg

Covid-19 har prega våren. No kan Laboratorium for medisinsk biokjemi ved Haugesund sjukehus påvise antistoff fra Covid- 19 – som er blant dei første i landet.