Dialogmeldinger sendt til Helse Fonna blir rutet direkte inn til sykehuslegenes arbeidsgruppe innen aktuelt fagområde.

Dersom det sendes henvendelser som gjelder andre fagområder må dette videreformidles manuelt av lege eller sekretær til riktig fagområdes arbeidsgruppe.

Dette skaper merarbeid og i tillegg gir det en forsinkelse før riktig person får informasjonen og videre en forsinkelse på eventuelt svar til avsender.

Husk derfor å velge riktig mottakertjeneste av dialogmeldinger.

NB. Det ikke skal sendes dialogmeldinger til laboratorium og billeddiagnostikk (radiologi).