Hva er egentlig forskjellen på de to hastegradene øh-henvisning og vanlig henvisning?

Det er ulik hastegrad på henvisninger inn til sykehusene. For at henvisningen skal fremstå riktig for lege som skal vurdere den, og for akuttmottak som skal ta imot ØH-pasienter, er det viktig at rett hastegrad blir valgt.

Feil hastegrad kan medføre forsinkelse for pasient, feil i pasientsystemet og ekstraarbeid i forbindelse med opprydning.

Tommelfingerregel for valg av hastegrad

ØH: Pasienten møter på sykehuset med en gang
Vanlig: Pasienten går hjem og venter på å bli innkalt via brev/telefon. Dette gjelder også halv-ØH/hastehenvisninger.

Dette er de to ulike hastegradene

  • ØH-henvisninger: Anses som allerede vurdert av henviser, og skal derfor ikke vurderes på sykehuset. De går derfor rett til akuttmottak. Henvisningen knyttes da til pasientens oppmøte.
  • Vanlige henvisninger: Henvisningen kommer først til henvisningssenteret der den fordeles til de ulike spesialitetene. Om det eksplisitt står at det er ønskelig med snarlig eller hasteinnkallelse blir den merket med «haster» av merkantil, slik at dette blir tydelig for vurderingsansvarlig. Ut fra vurderingen legen foretar, får pasienten tildelt time per brev eller telefon i de tilfellene pasienten får tilbud om å komme innen de neste sju dagene.