Velkommen til emnekurset «På vei mot en mer salutogen allmennpraksis».

  • Når: 3.-.5. mai
  • Sted: Haugesund
  • Arrangør: Kurskomiteen for Fonna-regionen, Rogaland Legeforening
  • Kursleder: Dag-Helge Rønnevik

Dette er et emnekurs med vekt på salutogene metoder og teorier og hvordan disse kan brukes i møte med pasienter i en vanlig allmennpraksis.

Dette er noen av temaene på kurset:

  • Fysisk aktivitet som behandling
  • Fastleger og forebyggende helsearbeid
  • Forebygging av diabetes og hjertesykdom
  • Forebygging av selvmord
  • Hva gjør vi med stressrelaterte plager?
  • Bruk av elektroniske verktøy for å nå de som trenger det mest

Kurset søkes godkjent med 21 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i forebyggende medisin  til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. 

Det vil ellers være Vise- og lyrikkfestival i Haugesund disse dagene for de som ønsker å delta på dette.