INVITASJON TIL HELSESTASJONSFORUM

Onsdag 21. november 2018 kl 10-13

Tysværtunet, Aksdal

PROGRAM:

TEMA VOLD OG OVERGREP

Kl 1000 – 1030   Helsestasjonen – rutinar, praksis og erfaringar. Helsesøster og helsestasjonslege.

Kl 1030 – 1100   Tannhelsetenesta – rutinar, praksis og erfaringar. Fylkestannlege.

Kl 1100 – 1130   Barnevern – lov/forskrift, rutinar, praksis og erfaringar. Barnevernsarbeidar.

Kl 1130 – 1215   Arbeidslunch.

Kl 1215 – 1245   Politi – lov/forskrift, rutinar og erfaringar. Politietaten.

Kl 1245 – 1300   Spørsmål og diskusjon

Tysvær kommune arrangerer temaveke om vold og overgrep i veke 47. Temaveka er open for alle. Dermed kan helsepersonell følgja resten av programmet denne dagen dersom dei ønsker – og på tirsdag 20. november også for den del…

Eg skal ettersenda program for resten av temaveka så snart detaljane er klare slik at interesserte kan legga det inn i kalenderen sin.

Helsestasjonsform-kurset er godkjent med 3 poeng i møteserien Helsestasjonsforum. Helsestasjonsforum vil ha tre møter også i 2019. Legar må ha minst 6 poeng i møteserien innan eit tidsrom på 12 månader for teljande til spesialiteten allmennmedisin.

Som vanleg kan ein delta på video – gi tilbakemelding, så kan eg hjelpa til med oppsettet.

Mvh Lars Johan Lysen

Kursleiar

Kommuneoverlege Tysvær