Er du spesialist i allmennmedisin og interessert i utviklingsarbeid og samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Da skal du lese videre her. Det er nemlig ledig stilling i praksiskonsulentordningen (PKO) i Helse Fonna. Det gjelder

  • 20 % stilling som praksiskoordinator (faglig leder PKO)
  • 10 % stilling som praksiskonsulent i tilknytning til Haugesund sykehus

Se stillingsannonse her.

Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordninga (PKO) er et nettverk av allmennleger som har ansvar for å utvikle samarbeidet mellom sykehusavdelinger og allmennleger / private spesialister. PKO i Helse Fonna har bra vind i seilene nå for tiden, med høy aktivitet på ulike fronter. Det er spennende og nyttig å være med i PKO. PKO Helse Fonna består i dag av 1 praksiskoordinator (lege med koordineringsansvar) og 6 praksiskonsulenter. Alle konsulentene er allmennleger til daglig. Vi har konsulentar tilknyttet Haugesund, Stord og Odda. Se hvem som er i PKO i dag.

Legeforeningen har en egen veileder for PKO fra 2014. Les mer her dersom du er interessert i hva arbeidet går ut på.

Som praksiskonsulent får du poeng til spesialiteten allmennmedisin. Du får som regel også godkjent det som kommunalt arbeid (må avklares med aktuelle kommune).

Undertegnede benytter anledningen til å takke for meg og det gode samarbeidet jeg har hatt med så mange i løpet av de 2,5 årene jeg har vært praksiskoordinator (faglig leder PKO) . Jeg har tatt beslutningen om å tre til side for å få mer tid til andre arbeidsoppgaver. Det har vært et svært givende arbeid å være med i PKO, der vi blant annet har etablert denne nettsiden og fått i gang møteserien Møteplassen. PKO og samhandlingsenheten i Helse Fonna er avhengig av å få engasjerte allmennleger inn i PKO-ordningen. Jeg håper derfor mange vil vurdere å søke på stillingene.

Dag-Helge Rønnevik

Avtroppende praksiskoordinator, Helse Fonna PKO