Takk til alle som deltok på Møteplassen i regi av PKO 13. juni 2018. Vi hadde et rekordhøyt antall påmeldte, og for første gang var vi fordelt på to lokaliteter Haugesund og Stord. Stor takk til FOUSAM (FOU-enhet for samhandling) som bidro i planlegging og gjennomføring. Du finner presentasjonene her.

Det ble tatt i bruk litt ny metodikk for å få fram de gode diskusjonene; gruppearbeid og bruk av matrisemodell der en skulle drøfte ulike problemstillinger hentet fra de to questbackene PKO har gjennomført, og si noe om effekt av tiltak og hvor mye som kreves for å gjennomføre det. Vi var ute etter å få fram hvilke tiltak kan vi enkelt iverksette, med stor effekt.

Det var satt opp 12 ulike problemstillinger fra fastlegenes synspunkt (F1-F12) og tilsvarnende fra sykehuslegenes synspunt (S13-S24). Slik så det ut da vi oppsummerte hva gruppene mente var viktigst å gjøre noe med:

Matrise Møteplassen 13.6.18

F1      «Spesialister bør kunne henvise til hverandre når det gjelder inneliggende pasienter. F.eks. lungelege ber fastlege henvise til kardiolog for dyspne utredning».

F5       «Ber om at fastlege sender ny henvisning til samme avdeling om 5 år, f.eks. oppfølgning coloskopi. Dette må en ha interne systemer for».

S16      «Klinisk undersøkelse er ofte mangelfull».

S19      «Ofte henvises pasienter med kroniske problemstillinger til ØH skadepoliklinikk».

S23      «Typisk eksempel: henvist for operasjonsvurdering, men pasienten er ikke interessert i operasjon».

Ansvaret for å følge opp de ulike punktene ligger hos flere parter. PKO og FOUSAM vil lage en oppsummerende rapport som går litt mer i dybden – denne forventes å bli klar ila. august/september 2018. Denne vil ligge til grunn for videre arbeid.

I mellomtiden oppfordres alle parter til å følge en praksis som er i tråd med samhandlingsplakaten, og etter mottoet «MIN INDIKASJON, MITT ANSVAR!«.

PKO ønsker med dette alle en riktig god sommer!