PKO har samlet noen ferske eksempler fra ulike deler av landet der de har systematisert samarbeidet mellom leger i og utenfor sykehus, og blitt enige om felles kjøreregler på områder som ofte havner i gråsonen der det er økt risiko for skyving av oppgaver på hverandre og uavklarte ansvarsforhold.

Bl.a. har Norsk forening for allmennmedisin (NFA) kommet med et skriv med anbefalinger, og både i Oslo og Stavanger har de hatt prosesser for å lande på slike felles kjøreregler. Se vedlagte «kompendium».

Samarbeid mellom fastleger og sykehus, kompendium PKO Helse Fonna mai 2018