Program – lansering barn og unges helseteneste 18.6.18

Helse Fonna inviterer til en offisiell markering og lansering av Barn og unges helsetjeneste den 18.juni på Høgskolen Vestlandet, avdeling Haugesund. Helseminister Bent Høie vil åpne programmet.

Arrangementet er åpent og gratis, men pga. lunsjservering ber vi om påmelding via følgende link: > Meld deg på

 

Vennleg helsing

Ester Marie Stornes Espeset Prosjektleder Barn og unges helsetjeneste

Psykologspesialist/PhD Helse Fonna HF www.helse-fonna.no

 

Leger fra PKO har deltatt i arbeidet med barn og unges helsetjenester. Det var også tema på «Møteplassen» 18.10.2017.