PKO har fått en henvendelse fra barneavdelingen ved Haugesund sykehus. De opplever en del henvendelser fra pårørende og pasienter som egentlig skal ned til mottakelsen (akuttmottaket), men som feilaktig møter opp på post i 3. etasje. Dette fører med seg en del ekstraarbeid for avdelingen, og tidstap og unødig irritasjon for foreldrene og de syke barna.

Oppfordring / påminnelse: Alle ØH-pasienter til barneavdelingen må møte i akuttmottaket, og ikke direkte på post. En liten påminnelse fra innleggende lege om at de må møte i akuttmottak kan være til god hjelp.

Det er kun i helt spesielle tilfeller, der dette er avtalt på forhånd, at de kan møte direkte på post.