Vedr. Behandling av Dupuytrens kontraktur (krokfinger) med Xiapex injeksjoner

Siden desember 2017 har Helse Fonna ikke lenger tilbud om behandling av Dupuytrens kontraktur med injeksjonsteknikk. I vår region er det nå kun Revmatisme Sykehus i Haugesund og Aleris på Nesttun som utfører dette i offentlig regi. Vi ber om at fremtidige henvisninger blir sendt til en av disse institusjonene.

Mvh,

Bodo Günther

Seksjonsoverlege kir. avdeling

Stord Sykehus