Dette innlegget handler om 1) fordeling av private spesialister i Helse Vest, 2) manglende oversikt private spesialister, 3) PKO tar initiativ til dugnad der vi lager oversikt over alle relevante spesialister i Helse Fonna-regionen.

1) Fordeling av spesialister med avtale i Helse Vest

Helse Vest har fylkesvis oversikt over private spesialister med driftsavtale. Den finner du her. Fylkesvis er fordelingen slik:

  • Sogn & Fjordane: 24 spesialister (0,22 per 1000 innbyggere)
  • Hordaland: 163 spesialister (0,31 per 1000 innbyggere)
  • Rogaland: 87 spesialister (0,18 per 1000 innbyggere)

Det er altså en viss skjevfordeling i favør Hordaland. Utregning er gjort med folketall fra Wikipedia. (Antall spesialister / folketall x 1000).

Om vi siler ut de som hører hjemme i Helse Fonna, så har vi totalt 25 spesialister innenfor de 18 kommunene. For Helse Fonna-regionen blir tallet 0,15 om vi regner folketall 170.000. Dette er jo tall som kanskje burde ses nærmere på. Hva/hvem bestemmer hvem som får driftsavtale? Hvorfor er det såpass skjevfordelt?

Her er spesialistene i Helse Fonna-regionen:

Skjermbilde 2017-11-01 kl. 10.41.20
Kilde: PKOs liste over spesialister i Helse Fonna

2) Spesialister uten avtale – ingen har oversikt

Mange pasienter blir henvist til – eller oppsøker selv – private spesialister som ikke har driftsavtale med Helse Vest. De må da betale mer enn bare egenandel. Vi vet f.eks. at vi har ganske mange private psykologer, og det har også kommet nye private hudleger til Haugesund i 2017. Men for å finne disse må vi (og pasientene) som regel bruke Gule Sider.

Det vil være i alles interesse å få en bedre oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelige – både de med driftsavtale og de uten.

3) Samlet oversikt for Fonnaregionen – bli med på dugnad!

PKO har vurdert at det hadde vårt nyttig med en samlet oversikt over hvilke private spesialister (både med og uten driftsavtale) primærhelsetjenesten i «våre» kommuner har å spille på, for at vikarer, turnusleger, ferske leger og annet helsepersonell lettere kan finne fram til lokale ressurser.

Vi har derfor laget ei åpen og dynamisk liste der de som vil kan bidra med å legge inn nyttig informasjon.

KLIKK DEG INN HERDu finner oversikten om du klikker her.

Om flere bidrar til en slik «dugnad» kan vi få en oppdatert oversikt over hvilke spesialister vi har å spille på. Om du vurderer å legge ut informasjon om andre bør du vurdere om du først bør avklare det med den det gjelder.

Intensjonen med en slik oversikt er å bidra til bedre bruk av lokale ressurser (rett behandling på rett sted til rett tid).  Informasjonen ligger ute offentlig uansett, vi bare samler det på ett sted. Men om noen har innvendinger er det bare å ta kontakt med praksiskoordinator.

Gi gjerne tilbakemelding på hvordan dere synes dette fungerer. Og tips kolleger og private spesialister om muligheten til å bli med og lage denne lista. Dette er første gang vi prøver en slik «dugnad».

Mvh Dag-Helge Rønnevik, praksiskoordinator Helse Fonna PKO

E-post: dag-helge.ronnevik@helse-fonna.no.