Pasienter med ulike hudlidelser kan nå få god hjelp hos 2 nye private hudleger, begge lokalisert i Haugesund. Judit Kiss startet sin praksis på Helsehuset i januar, mens Torhild Kringeland etablerte seg på Markedet i mars. Begge er klare til å ta i mot pasienter. Her finner dere informasjon fra begge. PKO ønsker lykke til!

Judit Kiss

Kjære Kollegaer. Jeg vil gjerne informere Dere om at jeg begynte å jobbe i min privat praksis (uten hjemmel) fra januar 2017. Jeg leier kontor på Haugesund Medisinske Senteret i Helsehuset og 2 lørdager /måned på Stord. Jeg kan behandle hudpasienter med og uten henvisning med kort ventetid. Jeg har mulighet for dermatoskopi, operasjon, kryobehandling og biopsitaking. Konsultasjonspris 1300 kroner. Jeg kan ta imot pasienter fra de private forsikringselskapene. Jeg mottar elektroniske henvisninger; adressen min: Kiss, Judit, Hudlege Judit Kiss, rekvirentkode: HUKUHULE.

Med vennlig hilsen Judit Kiss

Thorild Kringeland

Kjære kollegaer. Den 06.03.17 starter jeg privat praksis som hudlege på Markedet, 4 etg., (i samme lokale som gynekologene Gunnvor Storesund og Maren Baumann). Jeg tar imot pasienter uten og med henvisning, også elektronisk.  Det er kort ventetid. Pasientene kan selv bestille time online, via SMS og per telefon. Viser til hjemmesiden min: www.hudlegehaugesund.no. Jeg tar imot pasienter hver dag, torsdager til kl 19:00.

 Mvh. Torhild Kringeland, Spesialist i hud- og veneriske sykdommer

Oversikt private spesialister med driftsavtale

For å finne fram til spesialister i vår region som har driftsavtale med det offentlige (pasient betaler kun egenandel som i det offentlige helsevesen), se oversikt for Helse Vest her.