Helse Fonna arrangerer «Kvalitetsdagane» i uke 43 (21.-25. november). Fredag 25/11 er sykehuslegenes fredagsmøte flyttet til Scandic Maritim kl. 07:30, og det inviteres til frokost/lunsj og faglig påfyll. PKO oppfordrer interesserte primærleger til å melde seg på!

skjermbilde-2016-11-09-kl-09-31-19

Se hele programmet for «Kvalitetsdagane 2016» her. 

Fredag 25.11

STAD > HAUGESUND – SCANDIC  MARITIM

FRUKOSTSEMINAR FOR SJUKEHUSLEGAR OG FASTLEGAR

7:30 Legane sitt fredagsmøte er flytta til Scandic Maritim. Her får vi deilig frukost, fagleg påfyll og drøs med gode kollegaer.

Meld deg på

8:00 Tiltak for å redusere bruk av antibiotika

SMITTEVERNOVERLEGE I HELSE FONNA RANDI OFSTAD

8:30 D-vitamin, sollys og helseeffekt. Med enkle grep og ny kunnskap kan vi bidra til å gjere pasientane våre friskare

SIRI DYVIK, OVERLEGE I  HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS (HSR)

9:30 Legemiddelsamstemming har som mål å bidra til rett legemiddelbruk ved å gi pasienten ei nøyaktig og fullstendig liste

REGIONAL LEIAR SVEIN REIDAR KJOSAVIK OG LOKAL PROSJEKTLEIAR NINA HAUGE FOR PROSJEKT LEGEMIDDELSAMSTEMMING I  HELSE VEST.

11:30-12:30 Lunsj.